Mới đây, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn có cuộc họp nghe báo cáo việc giải quyết vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư Osaka Complex tại ngõ 48 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Cuộc họp có sự tham dự của đại diện Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã lắng nghe báo cáo Sở Xây dựng và UBND quận Hoàng Mai và ý kiến các đại biểu dự họp.

Liên quan đến tồn tại, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng nhà chung cư Osaka complex, ngõ 48 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, UBND thành phố chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, xử lý, chủ động giải quyết vụ việc; giao Sở Xây dựng phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Hoàng Mai giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên, báo cáo kết quả về UBND thành phố (tại Văn bản số 8767/VP-ĐT ngày 4/8/2023, số 11416/VP-ĐT ngày 3/10/2023, số 13301/VP-ĐT ngày 10/11/2023 của Văn phòng UBND thành phố).

UBND thành phố cũng giao Chánh Thanh tra thành phố xác minh đơn khiếu nại của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng đối với văn bản của UBND quận Hoàng Mai (giao nhiệm vụ tại Quyết định số 6308/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND thành phố).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá: Sở Xây dựng, UBND quận Hoàng Mai chưa tích cực, quyết liệt trong việc kiểm tra, đôn đốc, giải quyết vụ việc!

“Việc UBND quận Hoàng Mai đề nghị UBND thành phố có văn bản xin ý kiến các bộ: Xây dựng, Tư pháp, Công thương là không có cơ sở”, Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận.

Việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại dự án đầu tư này thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các sở, ngành thành phố, UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị có liên quan.

Song song với việc Chánh Thanh tra thành phố xác minh đơn khiếu nại của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở theo chức năng nhiệm vụ tiến hành thanh tra công tác quản lý, vận hành nhà chung cư Osaka Complex, bao gồm cả trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân (nếu có) và biện pháp khắc phục các vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư Osaka Complex; báo cáo UBND thành phố trong tháng 2/2024.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai xác định đây là nhiệm vụ trọng điểm phải chỉ đạo xử lý, giải quyết để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được UBND thành phố giao tại Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố về ban hành quyết định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, UBND quận Hoàng Mai phải chủ động, tích cực, kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, không để phát sinh thành “điểm nóng”, đảm bảo an ninh trật tự tại toà nhà chung cư Osaka Complex nói riêng và các chung cư khác trên địa bàn.

UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo việc quản lý, vận hành các toà nhà được ổn định, không làm ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của các hộ dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Sở Xây dựng phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Hoàng Mai giải qyết dứt điểm vụ việc nêu trên; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 2/2024.

Như Báo Thanh tra thông tin, nhiều cư dân tại chung cư Osaka Complex cho biết, đến nay, cuộc sống vẫn chưa thể yên ổn, bình yên bởi tình trạng các cư dân chia rẽ nhiều nhóm, cuộc sống bị xáo trộn, phát sinh xung đột nhiều tháng qua chưa được UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xử lý dứt điểm.

Mặc dù, các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội có nhiều văn bản chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai giải quyết. Thế nhưng, đơn thư khiếu kiện phức tạp, kéo dài về tồn tại ở chung cư Osaka Complex vẫn liên tục phát sinh trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV