Theo đó, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nhận được các văn bản của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng số 82/23/CV-NMH ngày 20/10/2023, số 88b/23/CV-NMH ngày 24/10/2023, số 88c/23/CV-NMH ngày 24/10/2023, số 89a/23/CV-NMH ngày 25/10/2023, số 93b/23/KN-NMH ngày 30/10/2023, số 90/23/CV-NMH ngày 25/10/2023, số 91/23/CV-NMH ngày 26/10/2023, số 93/23/CV-NMH ngày 28/10/2023, số 95/23/CV-NMH ngày 2/11/2023, số 96b/23/CV-NMH ngày 6/11/2023 liên quan đến toà nhà chung cư Osaka Complex, ngõ 48 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Về việc này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ quy định của Luật Nhà ở, Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ, Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 và Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng, Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố về ban hành quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội, Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 15/11/2022 của UBND thành phố và chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 13301/VP-ĐT ngày 10/11/2023, đề nghị UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo kiểm tra, giải quyết các nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng tại các văn bản nêu trên theo đúng các quy định của pháp luật. Các nội dung vượt thẩm quyền báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết.

“Đề nghị UBND quận Hoàng Mai tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND thành phố”, Văn bản số 9621/SXD-QLN ngày 17/11/2023 nêu rõ.

Trước đó, ngày 14/11/2023, Sở Xây dựng có Văn bản số 9504/SXD-QLN về việc giải quyết tình hình mất an ninh trật tự tại toà nhà chung cư Osaka Complex.

Theo Văn bản số 9504/SXD- QLN của Sở Xây dựng, ngày 10/11/2023, UBND thành phố Hà Nội có Văn bản số 13301/VP-ĐT về việc giải quyết tình hình mất an ninh trật tự tại toà nhà chung cư Osaka Complex.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hoàng mai căn cứ Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố về ban hành quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về ban hành quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật (nếu có) việc ban quản trị toà nhà tự ý tiếp nhận tài sản và quản lý vận hành toà nhà. Trong thời gian ban quản trị chưa nhận kinh phí bảo trì từ chủ đầu tư hướng dẫn người dân đóng góp để duy trì thiết bị toà nhà.

UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại việc thành lập ban quản trị nhà chung cư theo đúng các quy định tại khoản 5, 6 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 và Điều 19, 20 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng.

UBND quận Hoàng Mai chủ động hướng dẫn các đơn vị đảm bảo trong thực hiện quản lý, vận hành toà nhà được ổn định, không làm ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của các hộ dân tại nhà chung cư; kịp thời giải quyết vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự tại toà nhà chung cư Osaka complex.

Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hoàng Mai tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo đúng chỉ đạo tại Văn bản số 13301/VP-ĐT ngày 10/11/2023.

Nhóm PV