Quảng Ngãi rà soát việc sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
09:33 20/09/2021