Châu Âu “báo động đỏ” đối với 3 biến thể đặc biệt nguy hiểm của SARS-CoV-2
15:47 23/01/2021