Trung Quốc áp đặt các hạn chế lớn để ngăn chặn làn sóng Delta
18:08 04/08/2021