Tổng Thư ký Liên hợp quốc gửi điện thăm hỏi sâu sắc tới Việt Nam
20:27 29/10/2020