10 nước đã công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam
22:10 20/01/2022