Việt Nam kêu gọi đoàn kết chống khủng bố tại cuộc họp của HĐBA
08:18 06/06/2020