Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ bị kết tội tham nhũng trong thương vụ tàu ngầm
17:14 04/10/2022