Nữ Tổng thống mượn đồng hồ Rolex lần thứ 2 bị thẩm vấn trong cuộc điều tra tham nhũng
15:52 16/05/2024