Nghị định 30 HoREA nói gây “ách tắc”, Bộ Xây dựng nói tạo điều kiện
13:10 13/05/2021