Kỷ luật nguyên Chủ tịch phường Hàm Rồng và nhiều tập thể, cán bộ có liên quan
16:26 06/12/2021