Giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, giải quyết
15:58 26/10/2020