Festival “Vũ điệu cao nguyên trắng” tại huyện Bắc Hà
15:56 03/06/2023