Doanh nghiệp “khóc dở, sống dở” khi bán nhà cho quận 12
06:00 16/04/2021