Về bài “Sớm bàn giao mặt bằng cho Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Xuân Thu” Không đảm bảo tiến độ
11:40 29/11/2023