Vụ án bị “ngâm” thêm gần 2 năm, vẫn chưa xử sơ thẩm lần 2
10:27 29/06/2022