24 dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân
17:52 25/11/2022