Tạm dừng 9 dự án do chưa phù hợp quy hoạch
17:16 29/03/2023