Bổ sung gần 847 tỷ đồng cho 61 dự án đầu tư công
22:11 14/07/2020