Nhiều thiếu sót trong thu hồi đất cho dự án nuôi tôm công nghiệp
06:36 28/06/2022