Nhiều nước nghiêm túc xem xét các cáo buộc liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
06:36 03/08/2021