Singapore luôn là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu vào Việt Nam
21:41 21/06/2021