Giới thiệu Tết Trung Thu truyền thống tại Hoàng thành Thăng Long
21:40 19/09/2020