Trao quyết định chuẩn y, bổ nhiệm cho nhiều cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
15:51 12/05/2023