Hải Dương Vi phạm phòng cháy, 2 công ty bị phạt 500 triệu đồng
10:00 24/05/2024