Phá hơn 26 000m2 rừng tự nhiên, Công ty AIT bị phạt hành chính
16:26 17/05/2024