Cấm thầu 3 năm đối với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Phú Giang
15:27 05/06/2023