Quy hoạch Thủ đô Hà Nội được triển khai công phu, bài bản, nghiêm túc
21:56 23/02/2024