Bản tin Thanh tra số 17 năm 2024

27/04/2024 12:00

Bản tin Thanh tra số 16 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 15 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 14 năm 2024

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Thanh tra Chính phủ luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ - Việt Nam - Malaysia: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng - Thủ tướng Tây Ban Nha ra thông báo gây "sốc", cân nhắc việc từ chức