Bản tin Thanh tra số 26 năm 2024

29/06/2024 12:00

Bản tin Thanh tra số 25 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 24 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 23 năm 2024

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tiếp dân định kỳ tháng 6 - Hội thảo khoa học những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác thanh tra - 13 cá nhân bị kiểm điểm sau thanh tra tài chính - Minh bạch tài chính giúp Singapore đứng đầu bảng xếp hạng cạnh tranh toàn cầu