Thanh tra Ngoại giao: Công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập ngày càng được quan tâm

06/06/2024 10:17
(Thanh tra) - Ngày 5/6, Thanh tra Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị phổ biến pháp luật “Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Ngoại giao”.