Lập nhiều vùng cách ly y tế tại cơ sở
11:00 15/08/2020