Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Thu Cúc giải quyết sự cố y khoa
10:25 13/04/2024