Bắt Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc và cán bộ địa chính
21:48 11/05/2021