Báo Thanh tra chống tiêu cực ngay khi có kết luận tố cáo

Ngay khi UBND tỉnh Lào Cai có Kết luận số 35/KL-UBND ngày 24/5/2021 về nội dung tố cáo đối với ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND TP Lào Cai, căn cứ theo thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu ông Khoa chấn chỉnh và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tồn tại, khuyết điểm của UBND TP Lào Cai trong việc chưa giải quyết các nội dung tố cáo của công dân theo quyết định thụ lý tố cáo; giải quyết tố cáo quá hạn 3 ngày mà không ban hành quyết định hoặc văn bản gia hạn; xử lý và chỉ đạo xem xét giải quyết đơn kêu cứu của công dân còn chậm nên chưa kịp thời ngăn chặn được thiệt hại do Thông báo số 164 ngày 22/10/2020 của UBND phường Xuân Tăng gây ra.

Kiểm điểm, có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật đối với vi phạm của các cán bộ phường Bình Minh trong việc lập và ban hành Thông báo số 113 ngày 30/10/2019 của UBND phường về việc tháo dỡ công trình vi phạm trong lĩnh vực đất đai; Biên bản vi phạm hành chính số 42 ngày 12/11/2019 và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 146 ngày 18/11/2019 của UBND phường Bình Minh.

Chủ tịch UBND TP Lào Cai khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh và UBND tỉnh trước ngày 31/6/2021.

Ngay lúc đó, Báo Thanh tra đã bắt đầu vào cuộc tìm hiểu quá trình thực hiện sau Kết luận thanh tra số 35 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và có nhiều bài viết về việc này từ năm 2021.

Thay vì thực hiện nghiêm theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, thì Chủ tịch UBND TP Lào Cai đã không thực hiện nghiêm mà đã có dấu hiệu của việc nóng vội trong quá trình thực thi công vụ, cho dù thời gian thực hiện là kéo dài trong nhiều năm.

Thay vì xử lý đúng người, đúng trách nhiệm khi đã để xảy ra những sai phạm như công dân tố cáo và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kết luận kịp thời rõ ràng, Chủ tịch UBND TP Lào Cai lại mang cán bộ phường Xuân Tăng ra tiến hành kỷ luật, trong khi những cán bộ trực tiếp gây ra sai phạm của vụ việc lại không thấy nói đến và không bị xem xét xử lý.

Cụ thể, ngày 14/9/2022, ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND TP Lào Cai ban hành các quyết định để 2 cán bộ phường Xuân Tăng là bà Dương Thị Thu Hiền (công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường) và bà Nguyễn Thị Như Quỳnh (nguyên Chủ tịch UBND phường, hiện giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tăng) bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trước việc làm không đúng quy định của Chủ tịch UBND TP Lào Cai, trong thời gian từ năm 2021 đến cuối năm 2023, Báo Thanh tra đã có nhiều bài viết phản ánh về những tiêu cực này.

Ngày 12/10/2023, Chủ tịch UBND TP Lào Cai Hoàng Đăng Khoa đã phải ký quyết định đình chỉ thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tăng (nguyên Chủ tịch UBND phường), TP Lào Cai.

Với sự tiếp tục vào cuộc của Báo Thanh tra, ngày 10/4/2024, Chủ tịch UBND TP Lào Cai đã ban hành Quyết định số 580 về việc thực hiện thu hồi Quyết định số 4883/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND TP Lào Cai về việc kỷ luật bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, nguyên Chủ tịch UBND phường Xuân Tăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bằng hình thức kỷ luật khiển trách.

Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tại tỉnh Lào Cai cũng như Báo Thanh tra trong gần 3 năm qua với gần chục bài viết, sự việc đã được Chủ tịch UBND TP Lào Cai thừa nhận là sai và phải ra quyết định đình chỉ thi hành kỷ luật và khôi phục các nội dung: Chế độ nâng lương và không tiến hành cập nhật hồ sơ lý lịch cán bộ, công chức đối với bà Nguyễn Thị Như Quỳnh. Cho dù, trước đó UBND TP Lào Cai lập đến 2 hội đồng kỷ luật về việc này.

“Thấy đúng phải bảo vệ, sai phải đấu tranh”

Ông Nguyễn Cao Trào, 42 năm tuổi Đảng, trú tại phường Xuân Tăng, khi có vụ việc tiêu cực nêu trên xảy ra tại phường cho biết: “Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh là cán bộ có năng lực, có trách nhiệm mà bị khiển trách là oan sai, chúng tôi rất bức xúc. Thực hiện đúng tinh thần và Điều lệ Đảng “thấy đúng phải bảo vệ, sai phải đấu tranh”, mới đây, trong phiên họp tiếp xúc cử tri ở xã Cam Đường, có mặt ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai, tôi cũng bày tỏ nguyện vọng về việc kỷ luật chưa đúng đối với Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tăng để được lãnh đạo xem xét...”.

Theo ông Trào, nếu nói bà Nguyễn Thị Như Quỳnh chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ cũng như các quy định của pháp luật có liên quan, không giao cho Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực đô thị, xây dựng là ông Lê Quỳnh Sơn tham mưu xử lý mà trực tiếp chỉ đạo công chức phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị tham mưu và trực tiếp ký ban hành Thông báo số 164/TB-UBND ngày 22/10/2020, thì cũng chưa hợp lý.

Căn cứ theo Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và Thông báo số 105/TB-UBND ngày 11/8/2020 của UBND phường Xuân Tăng điều chỉnh phân công nhiệm vụ thành viên và cán bộ, công chức UBND phường năm 2020, trong đó ghi rõ nội dung: “Đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Chủ tịch UBND phường là người đứng đầu UBND, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của UBND, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 64 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời, cùng UBND phường chịu trách nhiệm về hoạt động của UBND trước Đảng uỷ phường và UBND thành phố; trực tiếp phụ trách công tác cán bộ, ký các văn bản của UBND thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường và các văn bản khác theo yêu cầu công việc của địa phương…".

Như vậy, bà Quỳnh ký ban hành Thông báo số 164/TB-UBND ngày 22/10/2020 là hoàn toàn đúng thẩm quyền, chức trách nhiệm vụ được giao, vì đây là xử lý vi phạm về đất đai (dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp) thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND. 

Cũng nói về thông báo trên, bà Đặng Thị Suốt, một công dân phường Xuân Tăng cho rằng: Nếu vì bà Quỳnh ký Thông báo số 164/TB-UBND ngày 22/10/2020 dẫn đến UBND phường Xuân Tăng phải thực hiện bồi thường Nhà nước theo quy định thì chưa thực sự đúng đắn, vì nội dung này do phía lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Xuân Tăng phải thực hiện quy trình bồi thường, nhưng thông qua xác minh và thực hiện các quy định bồi thường Nhà nước thì toàn bộ tài sản trên là trái phép (ngôi nhà và tài sản là do bà Trương Thị Huệ tự tháo dỡ). Xét theo mối quan hệ hành vi nhân quả thì không có mối quan hệ nhân quả để dẫn đến phải bồi thường Nhà nước, vì Thông báo 164/TB-UBND không làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng và tài sản hợp pháp của ông Cường.

Nhiều người dân tại phường Xuân Tăng cũng ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt để đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống tiêu cực của Báo Thanh tra khi đã đồng hành cùng họ trong suốt 3 năm qua để đưa ra những thông tin chính xác, kịp thời, đúng pháp luật, giúp dư luận có góc nhìn đúng về vụ việc.

Qua vụ việc cho thấy, ngay chính lãnh đạo UBND TP Lào Cai đã làm việc không nghiêm túc khi tiến hành xem xét xử lý một cán bộ thuộc diện Thành ủy Lào Cai quản lý, nhưng lại thành lập hội đồng không đủ điều kiện để rồi kỷ luật sai và phải hủy quyết định kỷ luật trước sự vào cuộc đấu tranh của Nhân dân phường Xuân Tăng và của Báo Thanh tra.

Nam Dũng