Thủ tướng gửi thư khen, động viên các chiến sĩ áo trắng
22:49 04/08/2020