Tin giả về dịch COVID-19, vắc xin chính là sự tỉnh táo và ý thức của mỗi người dân
17:10 19/09/2021