Chủ đầu tư Rivera Villas Phú Quốc gặp khó khăn trong chi trả
10:50 22/06/2024