Quá tải ở các thành phố lớn, đô thị sinh thái tỉnh lẻ hút dòng tiền
09:46 14/08/2020