Hải Phòng hỗ trợ TP Hồ Chí Minh 10 tỷ đồng phòng, chống COVID-19
21:44 21/06/2021