Công bố quyết định cảng hàng không quốc tế đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên
16:56 23/06/2024