Ninh Thuận Ăn nấm lạ, một người đi cấp cứu
16:02 03/10/2023