Mưa rất to ở vùng núi phía Bắc, Hà Nội có khả năng xảy ra mưa đá
08:29 06/06/2020
BIDV