Bão số 4 tiến đến quần đảo Hoàng Sa, giật cấp 15 và đang mạnh thêm
16:41 26/09/2022