Thu tiền sử dụng đất đạt 57,9 nghìn tỷ đồng
21:15 10/07/2020