Thứ trưởng Bộ Công Thương Áp dụng biểu giá 5 bậc, 98 số hộ trả ít tiền điện hơn
21:12 06/12/2023