Doanh nghiệp đi vay nhưng lại sẵn sàng tài trợ cho tỉnh 300 tỷ
10:16 04/06/2023