Khởi tố bị can Phan Văn Anh Vũ về tội đưa hối lộ và đồng phạm Hồ Hữu Hòa về tội môi giới hối lộ
21:09 05/03/2021