Bộ Thông tin và Truyền thông trao giấy phép cho 2 Viettel và VNPT
21:17 15/04/2024