Hơn 5 triệu lao động bị mất việc, giảm thu nhập do dịch bệnh Covid-19
20:41 03/06/2020
BIDV
Hưng thịnh