Ra quân đầu năm và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
22:31 30/01/2023