Người dân ngột ngạt vì khói toàn mùi  hoá chất
22:55 19/09/2020