Bình Định Lập nhiều đoàn công tác ra Hà Nội vận động, đưa công dân trở về địa phương
21:22 04/08/2021