Những hệ lụy từ Nhà máy Thủy điện Phúc Long
06:36 22/10/2021