Người cựu binh 75 tuổi Đảng và kỷ niệm với Bác Hồ
06:35 20/01/2023