Thủ tướng khen 32 thầy thuốc tiêu biểu, xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19
22:01 21/06/2021