Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 viếng Lăng Bác
21:59 11/10/2020