Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và Phó Giám đốc Sở Xây dựng
13:40 21/06/2021