​Bộ Chính trị chỉ định Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
12:25 05/08/2020