Thu ngân sách hơn 62 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán được giao
18:59 06/12/2021