Phải có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm lò đốt rác thải y tế nguy hại
18:00 23/07/2024