Cần làm rõ việc 2 quân nhân “tự xưng” là cán bộ Lữ đoàn 299, Quân đoàn 1 để xin dự án rà phá bom mìn
22:03 29/06/2022