Bộ Y tế thông tin chính thức về ca đầu tiên mắc đậu mùa khỉ tại Việt Nam
23:01 03/10/2022