Ngày 27 5 Thêm 1 239 ca nhiễm COVID-19 tại 46 tỉnh, thành phố
22:12 27/05/2022