Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế mua sắm vắc xin từ nguồn ngân sách địa phương
21:56 01/06/2023