Sáng 15 8 Thêm 1 ca mới, 1 ca mắc COVID-19 tử vong
09:17 15/08/2020