Thanh tra Chính phủ giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 6 năm 2024

08/06/2024 21:55
(Thanh tra) - Ngày 7/6, tại Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ về kết quả công tác tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2024.