Bản tin Thanh tra số 22 năm 2024

01/06/2024 12:00

Bản tin Thanh tra số 21 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 20 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 19 năm 2024

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Thanh tra toàn diện, chống rửa tiền liên quan giao dịch vàng - Lấy ý kiến kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Chuyển đổi vị trí hơn 116.000 cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng - Trung Quốc tuyên án tử hình hiếm hoi với cựu quan chức nhận hối lộ hơn 3.800 tỷ