Bản tin Thanh tra số 20 năm 2024

18/05/2024 09:00

Bản tin Thanh tra số 19 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 18 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 17 năm 2024

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Trung ương cách tất cả chức vụ với ông Lê Thanh Hải, khai trừ ra khỏi Đảng ông Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng - Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có chiều hướng tăng - Phó Tổng Thanh tra Dương Quốc Huy tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024 - Trung Quốc: "Nóng" tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp tư nhân.