Bản tin Thanh tra số 14 năm 2024

06/04/2024 12:00
(Thanhtra) - Kính thưa quý vị và các bạn! Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra - Bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 13 người để xác minh tài sản, thu nhập - Báo Thanh tra tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2023 - Hồ Nam, Trung Quốc: Giáo dục phòng, chống tham nhũng cho người nhà lãnh đạo