Bản tin Thanh tra số 15 năm 2024

13/04/2024 12:00

Bản tin Thanh tra số 14 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 13 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 12 năm 2024

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Khối Thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương tổng kết công tác thi đua - khen thưởng - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập huấn công tác kiểm soát tài sản thu nhập năm 2024 - Hải Dương: Phối hợp giải quyết kịp thời kiến nghị, phản ánh của công dân - Trung Quốc: 34 đối tượng của đợt kiểm tra thứ ba được công bố