Bản tin Thanh tra số 13 năm 2024

30/03/2024 12:00

Bản tin Thanh tra số 12 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 11 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 10 năm 2024

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Đảng bộ Thanh tra Chính phủ quyết liệt đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng kết luận thanh tra - Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 - Bắc Ninh thu hồi gần 35 tỉ đồng từ các vụ án tham nhũng, tiêu cực - Trung Quốc: Án tù chung thân cho cựu quan chức bóng đá nhận hối lộ 217 lần