Bản tin Thanh tra số 10 năm 2024

09/03/2024 12:00
(Thanh tra) - Kính thưa quý vị và các bạn! Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Đổi mới phương pháp, cách thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thanh tra - Công bố quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy - 4 đơn vị được lựa chọn xác minh tài sản thu nhập - Thủ tướng Peru từ chức trong bối cảnh bị cáo buộc tham nhũng