Bản tin Thanh tra số 11 năm 2024

16/03/2024 12:00

Bản tin Thanh tra số 10 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 9 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 8 năm 2024

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Chọn cán bộ tài đức, quyết không để lọt người tham nhũng vào Trung ương khóa mới - Lần đầu tiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về giải pháp phòng, chống tham nhũng - Thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024 - Trung Quốc: Điều tra cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng