Bản tin Thanh tra số 9 năm 2024

02/03/2024 12:00

Bản tin Thanh tra số 8 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 7 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 6 năm 2024

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Phổ biến 2 cuốn sách rất tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. - Thủ tướng: Xây dựng luật phải loại bỏ cơ chế xin - cho để chống tham nhũng, ngừa sai phạm. - Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam. - Cựu quan chức Trung Quốc mua 13 căn nhà bằng tiền hối lộ.