Bản tin Thanh tra số 7 năm 2024

17/02/2024 12:00

Bản tin Thanh tra số 6 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 5 năm 2024

Bản tin Thanh tra số 4 năm 2024

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu bắt tay ngay vào công việc sau nghỉ Tết với quyết tâm cao, nỗ lực lớn - Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết và làm việc với Ban Tiếp công dân Trung ương - Thủ tướng ra chỉ thị nghiêm cấm tiêu cực, tham nhũng trong sản xuất mua bán điện - Một số sự kiện chống tham nhũng quốc tế được mong đợi trong năm 2024