Bản tin Thanh tra số 12 năm 2024

23/03/2024 12:00
(Thanh tra) - Kính thưa quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những tin chính sau: - Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước đối với ông Võ Văn Thưởng - Sẽ thanh tra tất cả các công ty bảo hiểm, chấn chỉnh kịp thời sai phạm - Thanh tra Chính phủ lựa chọn ngẫu nhiên 13 người để xác minh tài sản, thu nhập - Trung Quốc ra quân trấn áp tội phạm đào tẩu, tham nhũng xuyên biên giới