Ban Tiếp công dân Trung ương đã tiếp ông Hoàng Tuấn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Nam Minh Hoàng và ông Vũ Thành Chương, Phó Ban Quản trị lâm thời toà nhà Chung cư Osaka Complex.

Công dân phản ánh, kiến nghị việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu và quyết định công nhận Ban Quản trị toà nhà Chung cư Osaka Complex không đúng quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Vận hành quản lý toà nhà Tân Phong có hành vi vi phạm pháp luật cưỡng đoạt tài sản, phá hoại tài sản, chiếm giữ trái pháp luật nơi làm việc của cơ quan, tổ chức tại Chung cư Osaka Complex tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Về việc này, ngày 26/10/2023, Sở Xây dựng có Văn bản số 8718/SXD-QLN về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng và Ban Quản trị nhà Chung cư Osaka Complex có nội dung: “1. Đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai thực hiện một số nội dung sau: Chỉ đạo ngay Công an quận tiến hành kiểm tra, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật (nếu có) việc Ban Quản trị tự ý tiếp nhận tài sản và quản lý vận hành toà nhà; trong thời gian Ban Quản trị chưa nhận kinh phí bảo trì từ chủ đầu tư hướng dẫn người dân đóng góp để duy trì bảo trì thiết bị toà nhà; 2. Kiểm tra, rà soát lại việc thành lập Ban Quản trị nhà chung cư theo đúng các quy định tại Khoản 5, 6 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TTBXD ngày 31/10/2019 và Điều 19,20 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2023”.

Theo công dân trình bày, chính quyền tổ chức hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban Quản trị nhà chung cư trong điều kiện thiếu vắng chủ đầu tư, không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quyết định công nhận Ban Quản trị toà nhà Chung cư Osaka Complex của UBND phường Hoàng Liệt không đúng quy định pháp luật.

Ban Quản trị mới đưa một số người Công ty Cổ phần Vận hành quản lý toà nhà Tân Phong xâm nhập trái phép nơi làm việc Ban Quản lý toà nhà thuộc Công ty TNHH Nam Minh Hoàng, đồng thời chiếm đoạt tài sản, phá hoại tài sản, tiếp quản và vận hành các phòng kỹ thuật vận hành toà nhà trái quy định pháp luật.

Hiện nay, vẫn đang tồn tại, chưa được xử lý, mặc dù Công ty TNHH Nam Minh Hoàng đã gửi nhiều văn bản đến các cấp chính quyền nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

Để có cơ sở trả lời công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra, tránh làm tình hình khiếu nại, tố cáo phức tạp, Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND thành phố để chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời đơn công dân theo quy định.

“Đề nghị thông báo kết quả đến Ban Tiếp công dân Trung ương”, Văn bản số 4535 nêu rõ.

Được biết, Công ty TNHH Nam Minh Hoàng có văn bản gửi UBND quận Hoàng Mai kiến nghị thu hồi Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 về việc “công nhận Ban Quản trị Chung cư Osaka Complex” và giải quyết theo quy định pháp luật.

Cũng liên quan đến việc bầu Ban Quản trị, UBND quận Hoàng Mai có Thông báo số 718/TB-UBND ngày 15/9/2023 về việc thụ lý tố cáo của công dân phường Hoàng Liệt tố cáo về việc vi phạm quy định pháp luật trong việc tổ chức Hội nghị Chung cư lần thứ nhất nhà chung cư Osaka Complex.

Tại Văn bản số 8718/SXD-QLN ngày 26/10/2023, Sở Xây dựng khẳng định, Ban Quản trị sau khi được thành lập, đã thuê Công ty Cổ phần Vận hành quản lý toà nhà Tân Phong quản lý, vận hành toà nhà. Ban Quản trị và đơn vị quản lý vận hành đã tự ý tiếp nhận các diện tích sử dụng chung, tài sản chung toà nhà và tự ý thực hiện quản lý vận hành toà nhà trong khi không có hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý vận hành toà nhà. Do vậy, việc quản lý vận hành toà nhà gặp nhiều khó khăn và rủi ro rất lớn về trật tự an toàn xã hội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Nhóm PV