Theo đó, UBND thành phố nhận được Văn bản số 8718/SXD-QLN ngày 26/10/2023 của Sở Xây dựng về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng và Ban Quản trị nhà Chung cư Osaka Complex, ngõ 48 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai; các văn bản của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng: Số 82/23/CV-NMH ngày 20/10/2023 đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng Chung cư Osaka Complex, số 88b/23/CV-NMH ngày 24/10/2023 về việc báo cáo tổng hợp, kiến nghị giải quyết vụ việc cưỡng đoạt tài sản, công tác quản lý vận hành và các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại Chung cư Osaka Complex và các đơn thư của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng: số 93b/23/KN-NMH ngày 30/10/2023, số 96b/23/CV-NMH ngày 06/11/2023 (có các bản chụp gửi kèm theo).

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn có ý kiến chỉ đạo: UBND quận Hoàng Mai căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm được UBND thành phố giao (tại Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố về ban hành quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội) chỉ đạo kiểm tra, xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật (nếu có) việc ban quản trị tòa nhà tự ý tiếp nhận tài sản và quản lý vận hành tòa nhà; trong thời gian ban quản trị chưa nhận kinh phí bảo trì từ chủ đầu tư hướng dẫn người dân đóng góp để duy trì bảo trì thiết bị tòa nhà; kiểm tra, rà soát lại việc thành lập Ban Quản trị nhà chung cư theo đúng các quy định (tại Khoản 5, 6 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 và Điều 19, 20 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng); Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 15/11/2023.

UBND quận Hoàng Mai có trách nhiệm chủ động giải quyết vụ việc, đảm bảo an ninh trật tự tại tòa nhà Chung cư Osaka Complex; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo việc quản lý, vận hành tòa nhà được ổn định, không làm ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của các hộ dân.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND quận Hoàng Mai giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên; khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 11416/VP-ĐT ngày 3/10/2023; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 25/11/2023.

UBND thành phố chuyển các văn bản: số 82/23/CV-NMH ngày 20/10/2023, số 88b/23/CV-NMH ngày 24/10/2023 và các đơn thư: Số 93b/23/KN-NMH ngày 30/10/2023, số 96b/23/CV-NMH ngày 06/11/2023 của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng nêu trên đến Sở Xây dựng, UBND quận Hoàng Mai để xem xét, giải quyết theo quy định.

“Văn phòng UBND thành phố thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố để các đơn vị biết, khẩn trương thực hiện”, Văn bản số 13301/VP-ĐT ngày 10/11/2023 nêu.

Trước đó, Văn bản số 8718/SXD-QLN ngày 26/10/2023 của Sở Xây dựng nêu rõ: Ban Quản trị Chung cư Osaka Complex sau khi được thành lập, đã thuê Công ty Cổ phần Vận hành quản lý Toà nhà Tân Phong quản lý, vận hành toà nhà thay thế Công ty TNHH Nam Minh Hoàng. Ban quản trị và đơn vị quản lý vận hành đã tự ý tiếp nhận các diện tích sử dụng chung, tài sản chung toà nhà và tự ý thực hiện quản lý vận hành toà nhà trong khi không có hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý vận hành toà nhà. Do vậy, việc quản lý vận hành toà nhà gặp nhiều khó khăn và rủi ro rất lớn về trật tự an toàn xã hội.

Việc thành lập ban quản trị nhà chung cư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 5, 6 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 và Điều 19, 20 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ Xây dựng.

Mặt khác, Công an quận Hoàng Mai có thông báo tiếp nhận tin báo về tội phạm về việc một nhóm cư dân tại Chung cư Osaka có hành vi tụ tập đông người, gây rối, hành hung, cưỡng đoạt tài sản gây thiệt hại cho Công ty TNHH Nam Minh Hoàng vào ngày 19/9/2023. Hiện nay, Công an quận đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc. 

Nhóm PV