Không ai bị kỉ luật sau vụ biến đất công thành “đất ông” tại phường Đông Ngạc

Báo cáo ngày 17/12/2020 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết: Sau kết luận 89/KL-UBND ngày 14/7/2020 của UBND TP Hà Nội (kết luận nội dung công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn kí cấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 02 hộ gia đình tại phường Đông Ngạc trái pháp luật - PV), UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Văn bản số 2048/UBND-TTr ngày 15/7/2020 chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm; chỉ đạo Phòng Nội Vụ ban hành văn bản hướng dẫn các phòng:  Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Thanh tra, Tư pháp quận, UBND phường Đông Ngạc, UBND phường Đức Thắng tổ chức kiểm điểm đối với các cá nhân liên quan; ban hành Thông báo số 1287/TB-UBND  ngày 07/9/2020 về việc rút kinh nghiệm đối với ông Đỗ Mạnh Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm; Công văn số 2720/UBND-NV ngày 15/9/2020 báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn An - Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc.

Hiện nay, Đảng ủy các phường Đông Ngạc, Đức Thắng, Đảng ủy Cơ quan UBND quận đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với đảng viên liên quan.

UBND quận đã họp Hội đồng Kỉ luật biểu quyết không kỉ luật và kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc; bà Hoàng Thị Nguyệt - công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường phường Đức Thắng; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng phòng TNMT; ông Nguyễn Trọng Thường - chuyên viên Phòng TNMT; ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng Tư pháp; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Hoàng Thị Thủy - Chánh Thanh tra quận.

Như vậy, toàn bộ những cá nhân liên quan đều không bị bất kì một hình thức kỉ luật nào. Duy nhất Chánh Thanh tra quận bị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Như chúng tôi đã thông tin, Kết luận 89 cho biết, thửa đất số 55, tờ bản đồ số 15, bản đồ đo vẽ năm 1994, xã Đông Ngạc, diện tích 207m2 là đất ao (đất công) do UBND xã Đông Ngạc, sau là UBND phường Đông Ngạc quản lí, chưa đưa vào kế hoạch SDĐ hàng năm của phường từ trước đến nay; không phải đất nông nghiệp công ích.

UBND xã Đông Ngạc quản lí đất đai không chặt chẽ, dẫn đến hộ ông Nguyễn Văn Sản, vợ là bà Mạc Thị Bẩy và hộ ông Đoàn Thành Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Thản (bà Thản là em con chú ruột ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc - PV) chiếm đất công để sử dụng.

Năm 2011, UBND xã Đông Ngạc đã tiến hành lập biên bản vi phạm pháp luật đất đai đối với hộ ông Sản, hộ bà Thản do xây dựng công trình trên đất công thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ số 15 (hộ ông Sản chiếm 114,7m2 đất; hộ bà Thản chiếm 90,7m2 đất), ban hành Quyết định số 1329/QĐ-KPHQ và Quyết định số 1330/QĐ-KPHQ ngày 26/8/2011 áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Sản và hộ bà Thản, yêu cầu 02 hộ trả lại nguyên trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Tuy nhiên, UBND xã Đông Ngạc, không tổ chức thực hiện quyết định trên.

Việc SDĐ của hộ ông Sản được UBND quận Bắc Từ Liêm thanh tra trên cơ sở đơn đề nghị của ông Sản về việc đề nghị cấp GCNQSDĐ ở nhưng chưa được giải quyết và có Kết luận số 137/KL-UBND ngày 29/11/2016, trong đó có nội dung: “Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sản đã tự bao chiếm và sử dụng từ năm 1985, xây dựng công trình nhà ở từ năm 1993  và sử dụng ổn định,  không tranh chấp từ đó đến nay. Hiện nay, vị trí thửa đất này phù hợp với quy hoạch đất ở, do đó, đủ điều kiện xem xét công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật”.   

Năm 2017, hộ ông Sản, hộ bà Thản có đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ ở tại địa chỉ trên. UBND phường Đông Ngạc nhận được 02 đơn đề nghị và 01 đơn tố cáo (không phải tranh chấp đất đai) với nội dung liên quan đến việc chiếm đất công và việc cấp GCNQSDĐ tại thửa số 55, tờ bản đồ số 15 (theo công dân, tuy không có tranh chấp về mốc giới nhưng có tranh cấp về chủ quyền vì là đất công, sở hữu toàn dân nên có sự tranh chấp quyền, mục đích SDĐ của người dân và 2 gia đình này đồng thời tại thửa đất có vi phạm pháp luật về đất đai đã bị lập biên bản vi phạm từ năm 2011 nhưng không được thi hành - PV).

UBND phường Đông Ngạc có Văn bản số 851/UBND-ĐC ngày 24/6/2017 trả lời 03 công dân.

UBND quận Bắc Từ Liêm nhận được 01 đơn đề nghị dừng cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Sản và có Văn bản số 1418/UBND-TNMT này 12/4/2018 trả lời công dân.

Ngày 16/5/2018, UBND quận Bắc Từ Liêm cấp GCNQSDĐ ở cho ông Nguyễn Văn Sản và bà Mạc Thị Bẩy với diện tích 114,7m2 đất ở tại đô thị;  cấp cho ông Đoàn Thành Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Thản với diện tích 87,5m2 đất ở tại đô thị.

leftcenterrightdel
 

Theo Kết luận 89, quá trình xem xét cấp GCNQSDĐ ở cho 02 hộ có đơn kiến nghị, đơn tố cáo của công dân, không phải là đơn tranh chấp đất đai (công dân cho rằng là có vi phạm pháp luật về đất đai và chủ quyền của toàn dân với đất công như đã nêu ở trên - PV). Việc xét, cấp GCN đối với hộ ông Sản được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015, Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP Hà Nội. Đối với hộ bà Thản, được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP Hà Nội.

Kết luận 89 nhận định: Quyết định số 1329/QĐ-KPHQ và số 1330/QĐ-KPHQ ngày 26/8/2011 của UBND  xã Đông Ngạc về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Sản và hộ bà Thản vẫn còn hiệu lực và chưa được thực hiện. Việc SDĐ của hộ bà Thản chưa được UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra theo quy định tại Điều 20, Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP Hà Nội.

Trong quá trình xem xét cấp GCNQSDĐ ở cho 02 hộ, UBND phường Đông Ngạc chưa xử lí giải quyết đơn tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011. Việc xem xét cấp GCN chưa đảm bảo quy định tại khoản 1, Điều 99, Luật Đất đai năm 2013 về những trường hợp Nhà nước cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: “… d) Người được SDĐ theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai… hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành”.

Do đó, việc ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kí cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Sản, hộ bà Thản là chưa đảm bảo quy định của pháp luật. Trách nhiệm thuộc về ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và cơ quan tham mưu là Phòng TNMT (do bà Nguyễn Thị Kim Oanh là Trưởng phòng). Nội dung công dân tố cáo là đúng một phần (đất bị chiếm là “đất công” không phải là “đất công ích” như tố cáo - PV).

Trong quá trình giải quyết ý kiến của công dân tố cáo và kiến nghị liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Sản và hộ bà Thản,Trưởng phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thị Kim Oanh đã tham mưu ông Nguyễn Kim Vinh - Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kí Văn bản số 1418/UBND-TNMT ngày 12/4/2018 trả lời công dân phường Đông Ngạc có nội dung trích lục văn bản sai để “lừa dối công dân, bao che cho vi phạm”.

Trong Văn bản số 1418/UBND-TNMT ngày 12/4/2018 của quận Bắc Từ Liêm khi trả lời công dân phường Đông Ngạc có nêu: “Tại điểm c Khoản 2 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “c) Trường hợp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, xây dựng công trình hạ tầng công cộng thì người đang SDĐ được xem xét cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất”.

Như vậy, UBND phường Đông Ngạc hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm xem xét cấp GCNQSDĐ đối với diện tích gia đình ông Nguyễn Văn Sản đang sử dụng (phù hợp quy hoạch đất ở) là đúng với quy định hiện hành.

Thực tế, quy định được trích dẫn trên là áp dụng cho đất rừng, đất nông trường chứ không phải đất đô thị nên công dân cho rằng đây là hành vi gian lận và lừa dối trắng trợn để bao che cho nhóm lợi ích chiếm đoạt tài sản của Nhà nước (đất công ở đô thị).

Chính vì vậy việc các cá nhân liên quan, đặc biệt là cá nhân bà Nguyễn Thị Kim Oanh không bị bất kì hình thức xử lí nào kể cả kiểm điểm rút kinh nghiệm là một dấu hỏi lớn dành cho Hội đồng Kỉ luật và Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm?

leftcenterrightdel
 

Vụ biến đất công thành “đất ông” tại phường Thụy Phương: Xử lí nhẹ trên nặng dưới?

Đối với Kết luận số 77/KL-UBND ngày 09/7/2020 của UBND TP Hà Nội (kết luận nội dung tố cáo đối với việc UBND quận Bắc Từ Liêm cấp GCN cho mảnh đất năm 2010 đã được báo cáo trước HĐND xã Thụy Phương là đất công và đã bị cưỡng chế, dự kiến xây công trình công cộng - PV), UBND quận Bắc Từ Liêm đã ban hành Văn bản số 2050/UBND-TTr ngày 15/7/2020 chỉ đạo các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm; chỉ đạo Phòng Nội vụ triển khai Văn bản số 337/NV  ngày 15/7/2020 hướng dẫn Phòng TNMT, phường Thụy Phương tổ chức kiểm điểm. Kết quả như sau:

-         Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Trưởng phòng  TNMT hình thức kỉ luật khiển trách;

-         Ông Nguyễn Thanh Hải - chuyên viên Phòng TNMT hình thức kỉ luật cảnh cáo;

-         Bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch UBND phường Thụy Phương hình thức kỉ luật khiển trách;

-         Bà Lã Thị Hồng Chiên - công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường phường Thụy Phương hình thức kỉ luật cảnh cáo.

Như vậy, hình thức đối với cán bộ cấp dưới nghiêm khắc hơn so với cán bộ lãnh đạo cấp trên. Tuy nhiên, chưa rõ đây đã là hình thức xử lí kỉ luật chính thức của Hội đồng Kỉ luật chưa hay chỉ là hình thức tự kiểm điểm của các cá nhân này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin những nội dung mới nhất về 2 vụ việc trên tới độc giả trong những bài viết sau.

CTV Công Luận