Chủ tịch quận (ông Đỗ Mạnh Tuấn), Thanh tra quận, Trưởng phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm cùng Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc “đồng lòng, hiệp sức” bất chấp quy định của pháp luật để cấp bằng được GCNQSDĐ cho mảnh đất công mà UBND xã, phường Đông Ngạc quản lí nhưng “được” em họ Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc chiếm giữ và sử dụng.

Quyết tâm này được thực hiện trước khi ông Đỗ Mạnh Tuấn về hưu chỉ ít tháng bất chấp trước đó có 4 đơn thư tố cáo và kiến nghị của công dân gửi tới các cấp chính quyền nhưng chưa hề được giải quyết theo quy định của pháp luật hoặc cố tình trích dẫn sai pháp luật để che chắn.

Cùng với 4 sổ đỏ đã bị cấp trái pháp luật biến đất công thành “đất ông” tại phường Thụy Phương cũng trong năm 2018 mà Kết luận 77/KL-UBND ngày 9/7/2020 đã nêu, dư luận đặt câu hỏi: Liệu có hay không đường dây quyết biến đất công thành “đất ông”trước khi ông Đỗ Mạnh Tuấn nghỉ hưu?

Theo Kết luận số 89/KL-UBND ngày 14/7/2020 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với nội dung tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn - nguyên Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn kí cấp 02 GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho 02 hộ gia đình tại phường Đông Ngạc trái pháp luật (gia đình ông Nguyễn Văn Sản và gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Thản - em con chú Chủ tịch phường Đông Ngạc Nguyễn Quang Thậm - PV). Cụ thể: Thửa đất số 55, tờ bản đố số 15, đo vẽ năm 1994, xã Đông Ngạc do ông Nguyễn Văn Sản chiếm đất công ích, tại thời điểm cấp GCN có tranh chấp.

Căn cứ vào tài liệu và báo cáo của UBND phường Đông Ngạc, Kết luận 89 cho biết, thửa đất số 55, tờ bản đồ số 15, bản đồ đo vẽ năm 1994, xã Đông Ngạc, diện tích 207m2 là đất ao (đất công) do UBND xã Đông Ngạc, sau là UBND phường Đông Ngạc quản lí, chưa đưa vào kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) hàng năm của phường từ trước đến nay; không phải đất nông nghiệp công ích.

UBND xã Đông Ngạc quản lí đất đai không chặt chẽ, dẫn đến hộ ông Nguyễn Văn Sản, vợ là bà Mạc Thị Bẩy và hộ ông Đoàn Thành Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Thản chiếm đất công để sử dụng.

Năm 2011, UBND xã Đông Ngạc đã tiến hành lập biên bản vi phạm pháp luật đất đai đối với hộ ông Sản, hộ bà Thản do xây dựng công trình trên đất công thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ số 15 (hộ ông Sản chiếm 114,7m2 đất; hộ bà Thản chiếm 90,7m2 đất), ban hành Quyết định số 1329/QĐ-KPHQ và Quyết định số 1330/QĐ-KPHQ ngày 26/8/2011 áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm vi phạm hành chính đối với hộ ông Sản và hộ bà Thản, yêu cầu 02 hộ trả lại nguyên trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Tuy nhiên, UBND xã Đông Ngạc, không tổ chức thực hiện quyết định trên.

Việc SDĐ của hộ ông Sản được UBND quận Bắc Từ Liêm thanh tra trên cơ sở đơn đề nghị của ông Sản về việc đề nghị cấp GCNQSDĐ ở nhưng chưa được giải quyết và có Kết luận số 137/KL-UBND ngày 29/11/2016, trong đó có nội dung: “Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sản đã tự bao chiếm và sử dụng từ năm 1985, xây dựng công trình nhà ở từ năm 1993  và sử dụng ổn định,  không tranh chấp từ đó đến nay. Hiện nay, vị trí thửa đất này phù hợp với quy hoạch đất ở, do đó, đủ điều kiện xem xét công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật”.

leftcenterrightdel
 Báo cáo của UBND xã Đông Ngạc năm 2007 trước HĐND xã vẫn ghi nhận thửa đất 55 tờ bản đồ số 15 là đất công do UBND xã quản lý

Năm 2017, hộ ông Sản, hộ bà Thản có đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ ở tại địa chỉ trên. UBND phường Đông Ngạc nhận được 02 đơn đề nghị và 01 đơn tố cáo (không phải tranh chấp đất đai) với nội dung liên quan đến việc chiếm đất công và việc cấp GCNQSDĐ tại thửa số 55, tờ bản đồ số 15 (theo công dân, tuy không có tranh chấp về mốc giới nhưng có tranh cấp về chủ quyền vì là đất công, sở hữu toàn dân nên có sự tranh chấp quyền, mục đích SDĐ của người dân và 2 gia đình này đồng thời tại thửa đất có vi phạm pháp luật về đất đai đã bị lập biên bản vi phạm từ năm 2011 nhưng không được thi hành - PV).

UBND phường Đông Ngạc có Văn bản số 851/UBND-ĐC ngày 24/6/2017 trả lời 03 công dân.

UBND quận Bắc Từ Liêm nhận được 01 đơn đề nghị dừng cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Sản và có Văn bản số 1418/UBND-TNMT này 12/4/2018 trả lời công dân.

Ngày 16/5/2018, UBND quận Bắc Từ Liêm cấp GCNQSDĐ ở cho ông Nguyễn Văn Sản và bà Mạc Thị Bẩy với diện tích 114,7m2 đất ở tại đô thị;  cấp cho ông Đoàn Thành Nam và Nguyễn Thị Thanh Thản với diện tích 87,5m2 đất ở tại đô thị.

Theo Kết luận 89, quá trình xem xét cấp GCNQSDĐ ở cho 02 hộ có đơn kiến nghị, đơn tố cáo của công dân, không phải là đơn tranh chấp đất đai (công dân cho rằng là có vi phạm pháp luật về đất đai và chủ quyền của toàn dân với đất công như đã nêu ở trên - PV). Việc xét, cấp GCN đối với hộ ông Sản được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015, Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP Hà Nội. Đối với hộ bà Thản, được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP Hà Nội.

Kết luận 89 nhận định: Quyết định số 1329/QĐ-KPHQ và số 1330/QĐ-KPHQ ngày 26/8/2011 của UBND  xã Đông Ngạc về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Sản và hộ bà Thản vẫn còn hiệu lực và chưa được thực hiện. Việc SDĐ của hộ bà Thản chưa được UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra theo quy định tại Điều 20, Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND TP Hà Nội. Trong quá trình xem xét cấp GCNQSDĐ ở cho 02 hộ, UBND phường Đông Ngạc chưa xử lí giải quyết đơn tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011. Việc xem xét cấp GCN chưa đảm bảo quy định tại khoản 1, Điều 99, Luật đất đai năm 2013 về những trường hợp Nhà nước cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: “…d) Người được SDĐ theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai… hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành”. Do đó, việc ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kí cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Sản, hộ bà Thản là chưa đảm bảo quy định của pháp luật. Trách nhiệm thuộc về ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và cơ quan tham mưu là Phòng TNMT (do bà Nguyễn Thị Kim Oanh là Trưởng phòng). Nội dung công dân tố cáo là đúng một phần (đất bị chiếm là “đất công” không phải là “đất công ích” như tố cáo - PV).

Đối với nội dung “công dân tố cáo ông Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm ký Kết luận số 137/KL-UBND ngày 29/11/2016 là không chính xác; sai sự thật, trái pháp luật”, Kết luận số 89 chỉ ra: Hộ ông Sản chiếm một phần thửa đất số 55, tờ bản đồ số 15 đo vẽ năm 1994 xã Đông Ngạc. Việc UBND quận Bắc Từ Liêm sử dụng cụm từ “tự bao chiếm” nêu tại Kết luận số 137/KL-UBND ngày 29/11/2016 về bản chất là hành vi chiếm đất,  tuy nhiên cụm từ “tự bao chiếm” không được quy định trong văn bản pháp luật, dẫn đến việc công dân tố cáo, cần rút kinh nghiệm. Thời điểm thanh tra việc SDĐ của hộ ông Nguyễn Văn Sản. Ngày 29/11/2016 ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kí Kết luận số 137/KL-UBND trước thời điểm phát sinh đơn của 03 công dân.

Tuy nhiên, Kết luận số 137 của UBND quận Bắc Từ Liêm nêu việc UBND xã Đông Ngạc năm 2011 lập hồ sơ xử lí vi phạm hành chính về đất đai đối với hộ ông Sản, nhưng không xem xét việc Quyết định số 1329/QĐ-KPHQ ngày 26/8/2011 của UBND xã Đông Ngạc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ ông Sản vẫn đang còn hiệu lực và kết luận: “Hiện nay, vị trí thửa đất này phù hợp với quy hoạch đất ở, do đó, đủ điều kiện xem xét công nhận QSDĐ, cấp GCNQSDĐ theo đúng quy định của pháp luật” là chưa chính xác. (Theo công dân thì cụm từ “chưa chính xác” này là không có trong pháp luật tố cáo mà phải làm rõ đúng hay sai hoặc đúng hay sai một phần, UBND TP Hà Nội cũng dùng cách “chơi chữ” tương tự cách mà UBND quận Bắc Từ Liêm đã dùng với cụm từ “tự bao chiếm” - PV). Từ đó, Kết luận 89 nhận định: “Như vậy nội dung công dân tố cáo là đúng một phần.”

Hai nội dung khác (công dân tố cáo thửa đất 55 do một mình hộ ông Sản chiếm cả 207m2 chứ không phải do 2 người chiếm và việc cấp đất công cho 2 hộ mà không qua đấu giá khiến thất thu ngân sách gần 9 tỷ đồng) được Kết luận 89 khẳng định: Công dân tố cáo sai.

Từ những kết luận ở trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm: Thông báo cho ông Đỗ Mạnh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm rút kinh nghiệm trong việc kí GCNQSDĐ chưa đảm bảo quy định pháp luật. Chỉ đạo Văn phòng Đăng kí đất đai Hà Nội - Chi nhánh quận Bắc Từ Liêm tạm ngừng xác nhận giao dịch đối với 02 GCNQSDĐ đã cấp nêu trên. Kiểm điểm trách nhiệm Phòng TNMT, Trưởng phòng TNMT quận Bắc Từ Liêm trong việc tham mưu cấp GCNQSDĐ cho ông Sản, bà Bẩy và cho bà Thản, ông Nam không đúng quy định; Phòng Thanh tra quận tham mưu Kết luận số 137/KL-UBND ngày 29/11/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm chưa chính xác. Chỉ đạo UBND phường Đông Ngạc kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND xã Đông Ngạc, cán bộ địa chính và cán bộ trật tự xây dựng xã Đông Ngạc (qua các thời kì) không xử lí hành vi chiếm đất công, xây dựng trái phép của hai hộ (ông Sản, bà Thản); kiểm điểm trách nhiệm UBND phường Đông Ngạc trong việc năm 2017 không xử lí, báo cáo để giải quyết đơn tố cáo theo đúng quy định của Luật Tố cáo năm 2011.

Bài 2: Bóc mẽ “hành trình” che đậy sự thật

Công Luận